Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Farnosť Podhorany 2020

Párty svätých,
31.10.2016

 

Cyklotúry,
2016

 

Kráľova hoľa,
16.4.2016

 

 

 

Slovenský raj,
2016

 

Letný tábor,
22. – 26. 8. 2016

 

 

 

 

Arcidiecézny futbalový turnaj,
5.11.2016

 

Miništranský futbalový turnaj,
1.9.2016

 

Deň rodiny,
12.6.2016