Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2016
Deň rodiny, 12.6.2016