Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2016
Miništranský futbalový turnaj, 1.9.2016