Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Obnova misií
6. - 11. 3. 2018

Misijná púť detí - Obišovce
12.5.2018

Deň farskej rodiny
10.6.2018

Detský tábor - Sigord
2.-6.7.2018

Športový deň
25.8.2018

Jasličkové pobožnosti
25.12.2018