Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Deň farskej rodiny
9.6.2019

Detský letný tábor
30.6. - 4.7.2019

Opekačka
7.8.2019

Vypni telku - zapni seba & športový deň
26. - 31.8.2019