Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Farnosť Podhorany 2020

Októbrové
pobožnosti

 

250. výročie postavenia kostola v Chmeľovci, 17. 8. 2014

 

Odber krvi pred sviatkom Božieho Tela - Chmeľovec, 15.6.2014

 

Misijná púť detí – Levoča,
10.5.2014

 

40. výročie úmrtia Mons. Štefana Fogaša, Šarišská Trstená, 28.3.2014

 

 

 

 

Výlet do Slovenského raja,
18. 10. 2014

 

Farský letný tábor Lienkač,
7. - 11.7. 2014

 

Farská púť Šaštín – Marianka – Sv. Hostýn – Velehrad, 23.-24.5.2014

 

Výlet na Morské oko (PL),
1.5.2014

 

Farský fašiangový karneval,
8.2.2014

 

Požehnanie domu nádeje,
Podhorany, 2. 11. 2014

 

Výlet na Tri koruny (PL),
1. 9. 2014

 

Procesia na sviatok Božieho Tela - Podhorany, 19.6.2014

 

Deň rodiny,
17.5.2014

 

Veľkonočná akadémia,
27.4.2014