Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2018
Obnova misií, 6. - 11. 3. 2018