Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Záujemcovia o uzavretie sviatostného manželstva, z ktorých aspoň jeden je obyvateľom našej farnosti, nech svoj úmysel nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša, najlepšie však skôr, už po stanovení jeho dátumu. Podľa možností by mali mať žiadatelia so sebou krstné listy, a to aj v prípade, že niektorý z páru nie je katolík.
Pri prihlásení dostanú snúbenci všetky informácie o príprave, ako aj o postupe nahlásenia na civilnej matrike.

 Farnosť Podhorany 2024