Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch
— Projekt podporený z rozpočtu PSK
Podprogram: 4.3. - RODINNÁ SAMOSPRÁVA - bežné (neinvestičné) výdavky
Názov podporenej činnosti: Detský letný tábor
Výška dotácie: 1200 eur


Farnosť Podhorany 2024