Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2016
Letný tábor, 22. – 26. 8. 2016