Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Kdesi som čítal, že vraj všetko je na webe. A istá reklama dokonca tvrdila, že kto nie je online, neexistuje. Nemyslím si, že by to bola pravda. My však na webe sme...
Nie preto, že by sme sa báli, že bez pripojenia na počítačovú sieť nemôžeme existovať (dôležitejšie je nechať sa chytiť do Božej siete...). Naším úmyslom je skôr podeliť sa s Vami o to, čím žijeme a napomôcť tak šíreniu dobra vo svete, ktorý dnes (či to chceme alebo nechceme) dýcha masmediálnymi pľúcami.
Vitajte na stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch.

Pavol Jenčo, duchovný otec


Farnosť Podhorany 2024

Farské oznamy
12. cezročný týždeň
Farský list
23.6.2024
Adopcia vitrážnych okien

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 13.5.2023

Posviacka kostola v Šarišskej Trstenej

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 14.4.2024

Čísla účtov kostolov

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 7.3.2021

Pozvánka na ples 2024

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 19.11.2023